Generator numeru rachunku bankowego i druku opłaty za egzamin

Każdemu klientowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.
Po wypełnieniu poniższego formularza wygenerowany zostanie druk opłaty, na którym naniesione zostaną wszystkie niezbędne dane łącznie z Państwa indywidualnym numerem rachunku bankowego, który będzie użyteczny również w przypadku konieczności dokonywania opłat za egzaminy w przyszłości.
Wprowadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celu wygenerowania przez formularz numeru konta bankowego oraz druku opłaty.
Żadne dane wprowadzone do formularza nie będą zapisane ani przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność danych podawanych w trakcie wypełniania formularza.
PESEL:
Osoba nie posiada numeru PESEL
Data urodzenia[dd-mm-rrrr]:
Numer paszportu lub karty pobytu:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Rodzaj egzaminu: teoria+praktyka
teoretyczny
praktyczny
Kategoria egzaminu:
A
A1
A2
AM
B
B+E
B1
C
C+E
C1
C1+E
D
D+E
D1
D1+E
T
pozwolenie na tramwaj
Egzamin dla osoby niepełnosprawnej