Generator numeru rachunku bankowego i druku opłaty za egzaminy, szkolenia oraz kursy.

Każdemu klientowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego. Po wypełnieniu poniższego formularza wygenerowany zostanie druk opłaty, na którym naniesione zostaną wszystkie niezbędne dane łącznie z Państwa indywidualnym numerem rachunku bankowego, który będzie użyteczny również w przypadku konieczności dokonywania opłat w przyszłości. Wprowadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celu wygenerowania przez formularz numeru konta bankowego oraz druku opłaty. Żadne dane wprowadzone do formularza nie będą zapisane ani przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność danych podawanych w trakcie wypełniania formularza.
W przypadku rezerwacji terminu egzaminu za pośrednictwem serwisu Info-Car zalecane jest dokonanie opłaty również przez Info-Car. Opłaty egzaminacyjne wpłacane na indywidualny numer rachunku nie trafiają do tego serwisu w sposób zautomatyzowany.
PESEL:
Osoba nie posiada numeru PESEL
Data urodzenia[dd-mm-rrrr]:
Numer paszportu lub karty pobytu:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Opłata za: Egzamin Kurs/Szkolenie
Rodzaj egzaminu: teoria+praktyka
teoretyczny
praktyczny
Kategoria egzaminu:
A
A1
A2
AM
B
B(96)
B+E
B1
C
C+E
C1
C1+E
D
D+E
D1
D1+E
T
Pozwolenie na tramwaj
Kwalifikacja zawodowa